پخش زنده پخش زنده اکو ایران

تجارت فردا

علی سعدوندی

اقتصاددان

  • پیامد سرکوب کردن بخش واقعی اقتصاد

    ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در شش‌ماهه اول سال 98 بر اساس شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصاد، تثبیت تورم و کاهش بیکاری موضوع محوری این قسمت از برنامه «تجارت فردا» است با حضور دو کارشناس اقتصادی برگزار شده است.

    ۵۱:۳۷