پخش زنده پخش زنده اکو ایران

تجارت فردا

عباس عبدی

پژوهشگر اجتماعی و روزنامه نگار

  • از احتمال «جنگ» تا امیدواری به «انتخابات»

    حکمرانی سیاسی شش ماه ابتدایی سال 98 و تأثیر آن بر زندگی مردم موضوع گفتگوی عباس آخوندی و عباس عبدی در «تجارت فردا» است. بسیاری بر این باور بودند که جنگ نزدیک است اما نه‌تنها جنگی اتفاق نیفتاده بلکه حتی زمزمه‌های مذاکره نیز شنیده می‌شود.

    ۰۰:۰۰