پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پنجره

سید حمید حسینی

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق

  • نقش شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در مناسبات تجاری ایران و عراق

    سردار شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، چهره ای هستند که معمولا ایشان را با بُعد نظامی و مبارزه علیه تروریسم می‌شناختیم و کمتر به ایجاد فرصت های تجاری و اقتصادی توسط ایشان توجه کردیم. در این برنامه با دکتر یحیی آل اسحاق و دکتر سید حمید حسینی، رئیس و دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، به بررسی نقش ایشان در ایجاد بستر مناسب تولید و تجارت با عراق و سوریه میپردازیم.

    ۱۴:۴۱