پنجره

علی سرزعیم

  • کوپنی شدن کالاهای اساسی یا پرداخت یارانه نقدی؟

    بازگشت کوپن به سبد تأمین کالاهای اساسی از موضوعاتی است که چند وقتی است درباره آن صحبت‌ می‌شود، در این قسمت از برنامه «پنجره» علی سرزعیم و حمید آذرمند درباره مزایا و معایب سیاست‌های دولت در خصوص کوپنی کردن یا پرداخت یارانه نقدی به مردم صحبت می‌کنند.

    ۴۷:۳۲