پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پنجره

نعمت شهبازی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صمت

  • اعتبار سنجی و سیاست‌های تشویقی ، گلوگاه‌های گام

    قرار است هفته آینده ،گواهی اعتبار مولد به بنگاه های خرد و متوسط صنعتی از سوی 3 بانک عامل داده شود کارشناسان معتقدند اگر سازوکار اجرایی مناسبی برای این اوراق بدهی در نظر گرفته نشود، این نقدینگی رسوب خواهد کرد . از سوی دیگر سیاست های تشویقی برای بنگاه ها ورتبه بندی آنها در پرداخت تسهیلات اهمیت دارد. اکوایران در گفتگو با شهبازی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صمت و سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران درباره اثرات گام در بخش صنعت ، معدن و بازرگانی گفتگو کرده است.

    ۱۶:۱۹