پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پنجره

جمشید پژویان

 اقتصاددان ایرانی، رئیس سابق شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی

دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه ایالتی یوتا و مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران 

 

  • حذف 4 صفر از پول ملی (قسمت دوم)

    این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر جمشید پژویان و آقای دکتر طهماسب مظاهری، ابعاد سیاستی و هزینه های حذف 4 صفر از پول ملی را مورد بررسی قرار داده است.

    ۳۷:۴۰
  • حذف 4 صفر از پول ملی (قسمت اول)

    این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر جمشید پژویان و آقای دکتر طهماسب مظاهری، الزامات و ابعاد سیاستی حذف 4 صفر از پول ملی را مورد بررسی قرار داده است.

    ۴۲:۵۹