پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پنجره

طهماسب مظاهری

استاد دانشگاه تهران، رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی 

دارای مدرک دکتری مدیریت مالی  و مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تهران 

 

  • حذف 4 صفر از پول ملی (قسمت دوم)

    این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر جمشید پژویان و آقای دکتر طهماسب مظاهری، ابعاد سیاستی و هزینه های حذف 4 صفر از پول ملی را مورد بررسی قرار داده است.

    ۳۷:۴۰
  • حذف 4 صفر از پول ملی (قسمت اول)

    این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر جمشید پژویان و آقای دکتر طهماسب مظاهری، الزامات و ابعاد سیاستی حذف 4 صفر از پول ملی را مورد بررسی قرار داده است.

    ۴۲:۵۹