پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پنجره

حمید آذرمند

  • کوپنی شدن کالاهای اساسی یا پرداخت یارانه نقدی؟

    بازگشت کوپن به سبد تأمین کالاهای اساسی از موضوعاتی است که چند وقتی است درباره آن صحبت‌ می‌شود، در این قسمت از برنامه «پنجره» علی سرزعیم و حمید آذرمند درباره مزایا و معایب سیاست‌های دولت در خصوص کوپنی کردن یا پرداخت یارانه نقدی به مردم صحبت می‌کنند.

    ۴۷:۳۲
  • وضعیت آتی رشد اقتصادی

    این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر رحمانی و آقای دکتر آذرمند به مباحث مربوط به رشد اقتصادی و تورم می پردازد.

    ۴۸:۰۷