پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پنجره

بهرنگ کمالی

هیات علمی موسسه پژوهش های پیشرفته تهران

  • بنزین: معضل همیشگی اقتصاد ایران

    قیمت سوخت در ایران از آن موضوعاتی است که سال‌ها مورد بحث کارشناسان و دولت‌ها قرار گرفته است. اینکه قیمت بنزین باید افزایش پیدا کند یا نه و چگونگی این افزایش قیمت از آن بحث‌های قدیمی است. حالا که بازار اخبار استفاده از کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین داغ است و هر از چند گاهی خبری در این باره منتشر می‌شود، این قسمت از برنامه «شاخص» به موضوع بنزین و قیمت آن اختصاص پیدا کرده است. در این برنامه محمد جعفری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و بهرنگ کمالی، عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات پیشرفته تهران کارشناسانی هستند که درباره موضوع صحبت می‌کنند

    ۶۲۴ مشاهده ۴۱:۰۵