پنجره

حسن خوشپور

مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه

  • آیا اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر است؟

    حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه‌وبودجه و محمدتقی فیاض« کارشناس اقتصادی در این قسمت از برنامه «پنجره» درباره روند بودجه‌ریزی در کشور و چالش‌های پیش رو برای اصلاح ساختار بودجه کشور صحبت می‌کنند.

    ۳۸:۴۷