پخش زنده پخش زنده اکو ایران

کلاس درس اقتصاد توسعه

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

 • اصلاحات ارضی در هند

  قسمت سیزدهم - اصلاحات ارضی در هند اصلاحات ارضی خوب است یا بد؟ داده ها و بررسی نمونه ها در این باره چه می‌گویند؟ پاسخ ها ممکن است شما را متعجب کنند. در این قسمت ببینید.

  ۵۶۹ مشاهده ۰۶:۱۵
 • قسمت دوازدهم - جی ام او (محصولات اصلاح ژنتیکی شده)

  شواهد بسیاری وجود دارند که نشان می دهند این محصولات بسیاری از مردم را از گرسنگی نجات داده اند چگونه؟ در این قسمت ببینید

  ۴۸۸ مشاهده ۰۶:۰۱
 • قسمت یازدهم - افول بازده

  افزایش سرعت رشدِ بازده می تواند به فرایند تولید غذا کمک کند این مشکل از سال ١٩٩٠ تا کنون ادامه دارد که رشد بازده به سرعت گذشته نیست

  ۳۶۵ مشاهده ۰۴:۱۷
 • قسمت دهم - ذرات ریزمُغذی

  یکی از نوید بخش ترین ایده های اقتصاد توسعه یک برنامه ی هماهنگ برای اجرایی شدن این ایده کمک فراوانی به کاهش گرسنگی جهانی می کند. در این قسمت ببینید

  ۸۰۴ مشاهده ۰۳:۵۵
 • انقلاب سبز

  این داستان حماسی با نورمن بورلاگ آغاز می شود و به پاکستان و هند توسعه میابد. چگونه میلیون ها انسان با کمک علم از گرسنگی نجات یافتند؟ در این قسمت ببینید

  ۶۲۳ مشاهده ۰۴:۱۹
 • وابستگی صنعت به کشاورزی

  پشت هر انقلاب صنعتی موفقی یک انقلاب کشاورزی بوده است. کشاورزی چه کمکی به سرمایه گذاری در یک کشور می کند؟ در این قسمت ببینید.

  ۱۱۲۳ مشاهده ۰۳:۵۰
 • اهمیت کشاورزی

  کشاورزی بخش بنیادین مطالعه ی اقتصاد توسعه است، خصوصا برای کشورهای فقیر. دسترسی به غذای ارزان چه تاثیری در توسعه ی اقتصادی دارد؟ رابطه ی کشاورزی با سطح رفاه جوامع چیست؟

  ۶۷۹ مشاهده ۰۲:۳۲
 • جغرافیا و توسعه، بیماری ها

  در این ویدیو توزیع جغرافیایی بیماری ها، هم برای انسان ها و هم حیوانات، و همچنین تاثیر آنها بر رشد را بررسی کرده، اهمیت چرخه های مطلوب و معیوب را در توسعه مشاهده می کنیم.

  ۴۴۳ مشاهده ۱۱:۴۰