پخش زنده پخش زنده اکو ایران

کلاس درس اقتصاد توسعه

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

 • قسمت دوازدهم - جی ام او (محصولات اصلاح ژنتیکی شده)

  شواهد بسیاری وجود دارند که نشان می دهند این محصولات بسیاری از مردم را از گرسنگی نجات داده اند چگونه؟ در این قسمت ببینید

  ۵۸۷ مشاهده ۰۶:۰۱
 • قسمت یازدهم - افول بازده

  افزایش سرعت رشدِ بازده می تواند به فرایند تولید غذا کمک کند این مشکل از سال ١٩٩٠ تا کنون ادامه دارد که رشد بازده به سرعت گذشته نیست

  ۴۷۹ مشاهده ۰۴:۱۷
 • قسمت دهم - ذرات ریزمُغذی

  یکی از نوید بخش ترین ایده های اقتصاد توسعه یک برنامه ی هماهنگ برای اجرایی شدن این ایده کمک فراوانی به کاهش گرسنگی جهانی می کند. در این قسمت ببینید

  ۸۶۶ مشاهده ۰۳:۵۵
 • انقلاب سبز

  این داستان حماسی با نورمن بورلاگ آغاز می شود و به پاکستان و هند توسعه میابد. چگونه میلیون ها انسان با کمک علم از گرسنگی نجات یافتند؟ در این قسمت ببینید

  ۱,۲۲۰ مشاهده ۰۴:۱۹
 • وابستگی صنعت به کشاورزی

  پشت هر انقلاب صنعتی موفقی یک انقلاب کشاورزی بوده است. کشاورزی چه کمکی به سرمایه گذاری در یک کشور می کند؟ در این قسمت ببینید.

  ۱,۳۶۴ مشاهده ۰۳:۵۰
 • اهمیت کشاورزی

  کشاورزی بخش بنیادین مطالعه ی اقتصاد توسعه است، خصوصا برای کشورهای فقیر. دسترسی به غذای ارزان چه تاثیری در توسعه ی اقتصادی دارد؟ رابطه ی کشاورزی با سطح رفاه جوامع چیست؟

  ۱,۸۵۷ مشاهده ۰۲:۳۲
 • جغرافیا و توسعه، بیماری ها

  در این ویدیو توزیع جغرافیایی بیماری ها، هم برای انسان ها و هم حیوانات، و همچنین تاثیر آنها بر رشد را بررسی کرده، اهمیت چرخه های مطلوب و معیوب را در توسعه مشاهده می کنیم.

  ۵۵۹ مشاهده ۱۱:۴۰
 • جغرافیا و توسعه، تجارت

  مالیات می تواند باعث کاهش تجارت شود، ولی کوه ها هم همین تاثیر را دارند! با توجه به جغرافیا چه چیزهایی در مورد تجارت یاد می گیریم؟

  ۵۷۱ مشاهده ۱۱:۵۰