پخش زنده پخش زنده اکو ایران

فرآیند

شیخی

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران

 

  • قیر سیاه تر

    ورود قیر رایگان یا تهاتری به بودجه و نحوه تخصیص آن همواره یکی از مناقشات بودجه ای بوده است . مخالفان قیر تهاتری آنرا منشا رانت و فساد و موافقان آن را موجب کمک به عمران کشور میدانند. در لایحه بودجه سال 99 ، دولت به دلیل اشکالات متعدد قیر رایگان را حذف کرد اما در کمیسیون تلفیق نمایندگان مجددا آنرا در لایحه قرار دادند ، تا در نهایت تکلیف آن در صحن علنی مشخص شود. در مناظره ای که مشاهده میکنید ، آقای آستانه به نمایندگی از وزارت نفت بعنوان مخالف و آقای شیخی از اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفتی بعنوان موافق قیر تهاتری به بحث میپردازند.

    ۰۶:۲۶