پخش زنده پخش زنده اکو ایران

فرآیند

عباس هشی

کارشناس اقتصادی

  • حمایت های مبهم دولت از صادرات

    وزارت صنعت، معدن و تجارت، باری دیگر بسته ای حمایتی ابلاغ کرده است که صادرکنندگان و اعضا اتاق بازرگانی نیز نسبت به آن بی اعتماد هستند.

    ۰۶:۱۷