پخش زنده پخش زنده اکو ایران

فرآیند

شایان سیف

دارای مدرک دکتری

استاد دانشگاه

  • بازار بورس کربن

    این قسمت از برنامه فرآیند با حضور آقای دکتر شایان سیف و آقای مهندس توحید نودل ، مباحث مربوط به بازار کربن، ضرورت و فواید آن ، چالش ها و پیش نیازها و همچنین چشم انداز بازار کربن را مطرح و بررسی می نمایند.

    ۲۸:۲۹