فرآیند

میثم شرفی نیا

فعال حوزه انرژی

  • نفت؛ اعتیاد سیاه دولت‌ها

    «اتکای اقتصاد دولت‌ها در جمهوری اسلامی به نفت» محور اصلی این قسمت از برنامه «فرآیند» است که از دولت اصلاحات تا دولت تدبیر و امید مورد بررسی قرار گرفته است

    ۳۱:۳۶
  • از انحصار‌گرایی تا بستن درهای کشور

    خیلی‌ها معتقدند دلیل عدم پیشرفت کشورمان داشتن منابع نفت و گاز است. در این قسمت از برنامه «فرایند» ایران با کشورهای عربستان و نروژ در بحث نفت مقایسه می‌شود و چرایی عدم پیشرفتمان در این حوزه بررسی شده است.

    ۰۰:۰۰