فرآیند

در این برنامه سعی می گردد تا به مسائل مرتبط با بخش های مختلف اقتصادی همچون نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ، عمران، صنایع و معادن، کشاورزی، شیلات و دامپروری، صنایع غذایی، اقتصاد شهری، گردشگری و مواردی از این گونه پرداخته شود . این برنامه روزانه و هر روز با یک موضوع و به مدت 45 دقیقه پخش می گردد . سردبیر این برنامه آقای حمیدرضا شهامت می باشد.

 • اقتصاد محیط زیست

  این قسمت از برنامه فرآیند با حضور آقای دکتر حسن جنگاور ، مباحث مربوط بهاقتصاد محیط زیست، تولید ناخالص داخلی سبز و جایگاه آن، نقش صنایع در رشد اقتصادی و ارتباط آن با محیط زیست را مطرح و بررسی می نمایند.

  ۳۱:۱۴
 • بازار بورس کربن

  این قسمت از برنامه فرآیند با حضور آقای دکتر شایان سیف و آقای مهندس توحید نودل ، مباحث مربوط به بازار کربن، ضرورت و فواید آن ، چالش ها و پیش نیازها و همچنین چشم انداز بازار کربن را مطرح و بررسی می نمایند.

  ۲۸:۲۹
 • هزینه های آبرسانی، نحوه قیمت گذاری و فروش آب

  این قسمت از برنامه فرآیند با حضور آقای مهندس خزایی، مباحث هزینه های آبرسانی، قیمت گذاری و حسابداری آب، تهدیدات و فرصت های پیش روی اقتصاد آب در کشور را مطرح می کند

  ۲۸:۱۰
 • تیزر برنامه فرآیند

  ۰۱:۰۰