پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پرتره

در این برنامه سعی می گردد تا مستندی موضوع محور از فعالان اقتصادی ، کارآفرینان و مدیران اقتصادی کشور در مدت 60 دقیقه نمایش داده شود که مخاطب با وجهه دیگری از افراد شاخص در این حوزه آشنا گردند. این برنامه در هفته یکبار پخش می گردد. سردبیر این برنامه آقای محمد طاهری می باشد.

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

  • مستند محسن جلال پور

    دراین مستند بخشی از زوایای پنهان زندگی کارآفرینان به نمایش گذاشته شده است

    ۵۱:۱۷