پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پرتره

محسن جلال پور

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

  • مستند محسن جلال پور

    دراین مستند بخشی از زوایای پنهان زندگی کارآفرینان به نمایش گذاشته شده است

    ۵۱:۱۷