پخش زنده پخش زنده اکو ایران

جعبه سیاه

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

  • جعبه سیاه خبر اکوایران

    سوسن حسنی دخت و رضا رفیع بخش خبری جدیدی را اجرا کرده اند. در این بخش خبری که همه خبرهای آن از روزنامه دنیای اقتصاد انتخاب شده طنز رفیع با خبر حسنی دخت ترکیب شده و فضای جدی اخبار را شکسته است. تحلیل های اقتصادی رضا رفیع در این برنامه تحلیل گران اقتصادی را متحیر کرده است. راهکارهای اقای رفیع را برای برون رفت از مشکلات اقتصادی حتما ببینید.

    ۵۰۸ مشاهده ۲۵:۳۷
  • کوچه فرعی طنز در اقتصاد

    در این گپ و گفت خودمانی با آقای رضا رفیع ، طنزپرداز درباره طنز در خبر و چارچوب‌های اجرای این سبک صحبت نمودیم. آقای رفیع از خاطرات و دشواری‌های پیش‌روی طنز در خبر می‌گوید.

    ۵۱۲ مشاهده ۱۳:۴۸