پخش زنده پخش زنده اکو ایران

تقاطع

علیرضا پورحسنی

فعال بازار خودرو

  • چهارمین تحقیق و تفحص از صنعت خودرو

    بررسی طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور موضوع محوری این قسمت از برنامه «تقاطع» است. حمیده زرآبادی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن به‌صورت تلفنی میهمان برنامه است و درباره جزئیات این طرح توضیح می‌دهد. به گفته خانم زرآبادی کل فرآیند زنجیره تولید خودرو ازجمله تأمین مواد اولیه، مشکلات قطعه سازان و خدمات پس از فروش موردبررسی قرار می‌گیرد.

    ۹۵ مشاهده ۴۱:۱۰