تقاطع

میلاد بیگی

مدیر بخش صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر

  • سهم خودرو در آلایندگی هوا

    سوژه این هفته برنامه، سهم خودرو در آلایندگی هوا می‌باشد. در این قسمت درباره نقش خودرو و یا منابع متحرک در آلودگی هوا بحث و گفتگوی کارشناسی انجام می‌گیرد. حذف 3 آیتم از استانداردهای 85گانه و رشد استفاده از گاز مایع از موارد دیگری است که در این برنامه به آن پرداخته می‌شود.

    ۴۶:۱۰