پخش زنده پخش زنده اکو ایران

تقاطع

مهدی دادفر

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

 

  • سرانجام خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک؟

    مصوبه شورای‌عالی استاندارد مبنی بر اینکه پراید و پژو ۴۰۵ قبل از مرداد ماه سال آینده از خط تولید خداحافظی می‌کنند، افزایش قیمت خودرو و همچنین سرانجام خودروهای دپو شده در گمرک موضوع این قسمت از برنامه تقاطع است.

    ۱۶۵ مشاهده ۴۹:۳۸
  • خودروهای وارداتی دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی

    این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع خودروهای وارداتی دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و وضعیت فعلی بازار خودروهای وارداتی می پردازد

    ۱۱۵ مشاهده ۳۶:۱۵