تقاطع

مازیار بیگ لو

  • پول درمانی در خودروسازی

    پول درمانی صنعت خودرو تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ آیا با ادامه تسهیلات دولتی میتوان عدم ورشکستگی خودروسازان را در آینده تضمین کرد؟ در این قسمت از برنامه "تقاطع" کارشناسان به این سوالات پاسخ خواهند داد.

    ۴۳:۲۹
  • داخلی سازی قطعات صنعت خودرو

    این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع داخلی سازی قطعات صنعت خودرو می پردازد

    ۴۲:۰۰