تقاطع

مجید باقری خوزانی

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش

  • متهمان اخلال در بازار خودرو

    این قسمت از برنامه تقاطع، با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای داود میرخانی رشتی،اتفاقات پیرامون متهمان اخلال در بازار خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

    ۴۳:۲۶
  • سیر نزولی قیمت ها در بازار خودرو

    این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمانان تلفنی، سیر نزولی قیمت ها را مورد بررسی قرار می دهد.

    ۴۰:۰۰