تقاطع

داود میرخانی رشتی

مدیرعامل پیشین ایران خودرو

مشاور انجمن خودروسازان

  • متهمان اخلال در بازار خودرو

    این قسمت از برنامه تقاطع، با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای داود میرخانی رشتی،اتفاقات پیرامون متهمان اخلال در بازار خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

    ۴۳:۲۶