تقاطع

بیوک علیمرادلو

مدیر پروژه رنو

  • شرکت رنو در ایران | یک سالگی تحریم صنعت خودرو سازی ایران

    حضور شرکت رنو در ایران، می توانست مولد کیفیت و رقابت در صنعت خودروسازی ایران باشد. در گفت و گو با کامران علیمرادی، مدیر پروژه شرکت رنو در ایران، به موانع و چالش های ادامه حیات رنو و تحریم صنعت خودروسازی در ایران خواهیم پرداخت.

    ۴۵:۴۹