پخش زنده پخش زنده اکو ایران

تقاطع

سعید لیلاز

اقتصاددان و فعال سیاسی

  • افزایش نرخ بنزین و اثر آن بر بازار خودرو

    در این برنامه از تقاطع به تاثیر افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی آن بر قیمت خودرو پرداخته می شود. در این برنامه اشاره می شود که برخلاف انتظار که می بایست قیمت خودرو ها و یا حداقل خودروهای پرمصرف کاهش پیدا کنند ، شاهد افزایش قیمت بودیم که در این خصوص با کارشناس برنامه آقای سعید لیلاز گفتگویی انجام شده است.

    ۱۸۶ مشاهده ۴۷:۳۰