پخش زنده پخش زنده اکو ایران

تقاطع

محمدرضا نجفی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو