تقاطع

این برنامه به مسائل مختلف بازار خودرو می‌پردازد و شامل بخش های متنوعی بوده که در آن به تحلیل و بررسی اتفاقات و رویدادهای مهم این بازار در هفته گذشته و پیش بینی روند آتی آن خواهد پرداخت. سردبیر این برنامه خانم مرجان شهریاری و مجری کارشناسان آن آقایان حمیدرضا بهداد و محمد صالحی هستند. این برنامه به مدت 30 دقیقه پخش می‌گردد.

 • شرکت رنو در ایران | یک سالگی تحریم صنعت خودرو سازی ایران

  حضور شرکت رنو در ایران، می توانست مولد کیفیت و رقابت در صنعت خودروسازی ایران باشد. در گفت و گو با کامران علیمرادی، مدیر پروژه شرکت رنو در ایران، به موانع و چالش های ادامه حیات رنو و تحریم صنعت خودروسازی در ایران خواهیم پرداخت.

  ۴۵:۴۹
 • متهمان اخلال در بازار خودرو

  این قسمت از برنامه تقاطع، با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای داود میرخانی رشتی،اتفاقات پیرامون متهمان اخلال در بازار خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

  ۴۳:۲۶
 • تبعات خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو

  این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای امیرحسن کاکایی،تبعات خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

  ۴۳:۴۱
 • یک سالگی تحریم های صنعت خودرو

  این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای سعید مدنی مدیرعامل پیشین گروه صنعتی سایپا، تاثیرات تحریم ها را بر صنعت خودرو مورد بررسی قرار می دهد.

  ۴۷:۴۷
 • مسیرهای دستوری برای کنترل بازار

  این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان تلفنی، مسیرهای دستوری برای کنترل بازار و سایت های پذیرنده آگهی خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

  ۳۷:۰۴
 • سیر نزولی قیمت ها در بازار خودرو

  این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمانان تلفنی، سیر نزولی قیمت ها را مورد بررسی قرار می دهد.

  ۴۰:۰۰
 • داخلی سازی قطعات صنعت خودرو

  این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع داخلی سازی قطعات صنعت خودرو می پردازد

  ۴۲:۰۰
 • خودروهای وارداتی دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی

  این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع خودروهای وارداتی دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و وضعیت فعلی بازار خودروهای وارداتی می پردازد

  ۳۶:۱۵