پخش زنده پخش زنده اکو ایران

متراژ

نرگس رزبان

کارشناس اقتصادی

  • زمستان بازار مسکن چگونه می‌گذرد؟

    چه عواملی باعث افزایش دوباره قیمت مسکن شد؟ چه کسانی در بازار در حال خرید هستند؟ سال آینده قیمت مسکن به ثبات می‌رسد؟ آقای فرید قدیری و خانم نرگس رزبان در این قسمت از برنامه متراژ به این سوالات پاسخ داده اند.

    ۳۱۲ مشاهده ۳۲:۲۹
  • بازار مسکن در شیب رکود کم سابقه

    بازار مسکن تهران پس از رشد بهار شاهد غلتیدن در سراشیبی کند کاهش قیمت است هرچند هم‌زمان تعداد واحدهای معامله‌شده به کمترین میزان خود در ۵ سال گذشته رسیده و نشانه‌های رکودی کم‌سابقه در حال پدیدار شده است.

    ۲۴۱ مشاهده ۳۲:۱۴