متراژ

محمدسعید حیدری

کارشناس اقتصاد مسکن و متخصص مالی

  • ناگفته های پاییزی بازار مسکن

    بازار مسکن در مهرماه با چرخش معاملات و البته قیمت مواجه شد. اما آیا این چرخش به معنای شروع رشد قیمت و پایان رکود است؟ این سوالی است که در این قسمت از برنامه متراژ به آن پاسخ داده می شود.

    ۳۴:۳۴