پخش زنده پخش زنده اکو ایران

متراژ

شهاب الدین کرمانشاهی

کارشناس برنامه‌ریزی شهری

  • تغییر فرمانده در بازار ساخت و ساز

    مدیران جدید شهر تهران یکی از وعده هایی که در مورد افزایش کیفیت ساخت و ساز دادند، تغییر رویکرد خودرو محوری به انسان محوری است. در هفته گذشته خبرهای جدیدی مبنی بر اعمال این فاکتور در نقشه جدید ضوابط ساخت و ساز شنیده شده. این موضوع در این قسمت از برنامه متراژ مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۱۰۲ مشاهده ۳۶:۳۸