پخش زنده پخش زنده اکو ایران

متراژ

محمدهاشم بت شکن

استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه

  • وام های جدید مسکن به چه کسانی می‌رسد؟

    شورای پول و اعتبار پس از چندین سال بررسی بالاخره سقف وام اوراق را افزایش داد، سقف وام از محل اوراق در تهران به صورت انفرادی به ۱۴۰میلیون تومان و برای زوجین به ۲۴۰ میلیون تومان رسید اما با این وام چه کسانی خانه‌دار می‌شوند؟ این سوالی است که در این قسمت از برنامه متراژ به آن پاسخ داده می شود.

    ۵۱۸ مشاهده ۴۸:۰۸