پخش زنده پخش زنده اکو ایران

متراژ

محمدهاشم بت شکن

استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه

  • وام های جدید مسکن به چه کسانی می‌رسد؟

    شورای پول و اعتبار پس از چندین سال بررسی بالاخره سقف وام اوراق را افزایش داد، سقف وام از محل اوراق در تهران به صورت انفرادی به 140میلیون تومان و برای زوجین به 240 میلیون تومان رسید اما با این وام چه کسانی خانه‌دار می‌شوند؟ این سوالی است که در این قسمت از برنامه متراژ به آن پاسخ داده می شود.

    ۴۸:۰۸