پخش زنده پخش زنده اکو ایران

متراژ

حمید یاری

کارشناس اقتصاد مسکن

  • ابعاد ریزش قیمت مسکن

    این قسمت از برنامه «متراژ» به بررسی ابعاد و جزئیات ریزش قیمت مسکن در پایتخت پرداخته است. در این برنامه بازار املاک پایتخت به صورت منطقه به منطقه مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش پاسخ داده شده که کاهش قیمت مسکن با توجه به روند دو ماه پیش قرار است از چه مناطقی و با چه شیبی اتفاق بیفتد؟

    ۱۵۴۷ مشاهده ۳۴:۲۳