متراژ

مسعود سعادتمند

کارشناس مسکن و پژوهشگر ساختمانی

  • واحدهای مسکونی پرطرفدار

    کدام خانه ها زودتر فروش می رود؟ در این رکود سنگین معاملات مسکن، کدام آپارتمان ها مورد توجه متقاضیان و خریداران است؟ تاکتیک سازنده ها در این مقطع چه باید باشد؟ اینها سوالاتی است که در این قسمت از برنامه متراژ به آن پاسخ داده می شود.

    ۳۱:۵۴