پخش زنده پخش زنده اکو ایران

شاخص

سعید درخشانی

کارشناس بازار سرمایه

  • بورس و افزایش قیمت بنزین

    دراین قسمت از برنامه شاخص به تاثیر افزایش قیمت بنزین در بازار سهام پرداخته می شود و همچنین کارنامه عملکردی بازار سهام در آبان ماه و نقش صنایع مختلف در آن مورد بررسی قرار می گیرد. در هفته آخر آبان شاهد رشد هفت دهم درصدی شاخص کل بورس بودیم و کارشناس برنامه به بازدهی صنایع بورسی در هفته آخر آبان و تحولات صورت گرفته اشاره می کند و تحلیل های فنی خود را ارائه می کند.وی اشاره می کند که با اینکه در پایان آبان ماه رشد منفی 1/1 درصدی را شاهد بودیم اما از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بازدهی 70 درصدی در بورس اتفاق افتاده است. خانم لطفی به عواملی که باعث رشد منفی شده اشاره کرده و آن ها را بررسی می نماید. ایشان عدم دسترسی به اینترنت برای کسب اطلاعات و اخبار را یکی از مهمتریت عوامل این کاهش در هفته آخر آبان می داند .

    ۱۸:۵۸