پخش زنده پخش زنده اکو ایران

شاخص

فرهنگ قراگوزلو

 معامله‌گر، معامله‌گر بلوکی، تحلیلگر و مدیر سرمایه‌گذاری بازار سرمایه شرکت مدیریت سرمایه کیان

دارای مدرک کارشناسی - مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد - مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

دارای مدرک سطح ۲ CFA و سطح ۱ FRM