پخش زنده پخش زنده اکو ایران

شاخص

علی نوریان

مسئول بخش مدیریت دارایی شرکت مدیریت سرمایه کیان

فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف

فوق لیسانس اقتصاد از موسسه عالی پژوهش درنیاوران

دارنده  سطح سه مدرک تحلیلگری CFA