پخش زنده پخش زنده اکو ایران

شاخص

حسام حسینی

دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 

عضوکمیته اقتصادی و مشاور شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و از فعالان بازار سرمایه