پخش زنده پخش زنده اکو ایران

شاخص

عباس گمار

کارشناس بازار سرمایه

  • ارزشیابی در بورس

    ریزش های شاخص بورس تا کجا ادامه خواهد داشت؟ استفاده از کدام روش ارزش گذاری در بورس تهران صحیح است؟ چقدر با معیارهای جهانی فاصله داریم؟ جزو پرسش هایی است که در این قسمت از برنامه شاخص مطرح شده است.

    ۳۸:۵۸