کرور

مینو کیانی راد

معاون ارزی بانک مرکزی در سال های 90 تا 92

  • بررسی الگوی حرکتی بازار ارز در پاییز

    بررسی الگوی حرکتی احتمالی بازار ارز در نیمه دوم سال، موضوع بخش اول برنامه «کرور» است. در بخش اسکناس‌ها به فلسفه تصاویر مختلف روی اسکناس‌ها پرداخته می‌شود و بخش پایانی هم به گفتگو با معاون اسبق بانک مرکزی درباره پرتال ارزی اختصاص داده شده است.

    ۳۶:۵۹