پخش زنده پخش زنده اکو ایران

ویزور

این برنامه با مرور هفتگی بازارهای جهانی چون نفت و سهام مهم ترین تحولات اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار می دهد. سردبیر این برنامه آقای مهدی نوروزیان و مجری آن سرکار خانم زینب طاری است و در مدت ۳۰ دقیقه پخش می شود.

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه