آخرین اخبار مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عدم شناخت کافی نسبت به پدیده قاچاق کالا و ارز در سالهای اخیر موجب شده تا این پدیده همواره به یکی از مشکلات سیاست گذاران باشد و نبود درک صحیح از روشهای وقوع جرم، این پدیده را با کاستی هایی بسیاری روبه رو کرده است.
۱