نتایج جستجو

اکوایران: با درگذشت شیخ خلیفه بن زاید، شیخ محمد برادر او به ریاست دولت امارات متحده عربی منصوب شده است. شیخ محمد بارها…
۰۲:۲۲
اقتصاددان شهیر ایرانی اثر 40 تحریم ایران و درس های آن را در یک گفت و گو روایت کرده است.
از مدت ها پیش که مذاکرات هسته ای بین ایران طرف های غربی در مسیر حصول توافق قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی به…
۰۷:۳۲
از مدت ها پیش که مذاکرات هسته ای بین ایران طرف های غربی در مسیر حصول توافق قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی به…
شوک نفتی دهه ۵۰ و تجربیات آن سال ها به عنوان بخشی از دانش امروزی اقتصاددانان ایرانی محسوب میشود.
۰۷:۱۰
پرفسور هاشم پسران، اقتصاددان معروف ایرانی در گفتگوی خود با تلویزیون اینترنتی اکوایران معتقد است که نباید تحریم و رفع…
۰۴:۵۴
شوک نفتی دهه ۵۰ و تجربیات آن سال ها به عنوان بخشی از دانش امروزی اقتصاددانان ایرانی محسوب میشود.