آخرین اخبار اجبار سایپا برای تحویل گرفتن شاهین با گیربکس اتوماتیک

اکو ایران : متقاضیان در اختیار گرفتن شاهین که در مرحله دوم فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه نام نویسی کردند با پیامک سایپا، شوکه شدند.
۱