آخرین اخبار بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی

آمار و ارقام بانک مرکزی در هفته منتهی به 24 شهریور ماه نشان از بهبود شرایط مالی بانک ها داشته است. سهم معاملات اوراق بدهی در این نهادها صعودی شده و در بازار باز نیز تقاضا کاهش داشته است. برخی کارشناسان دوعامل اصلی را ریشه این اتفاق دانسته که مهم ترین آن تزریق 6 همتی از سوی دولت بوده است.
در هفته هفدهم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در 24 شهریور ماه، سه اتفاق مهم در بازار به ثبت رسیده که در مهم ترین آن ها نرخ سود موزون دومین رکورد خود در سال جاری را ثبت کرده است. این رکورد بیشتر به علت مشارکت بالاتر بانک ها در بازار و تداوم خرید پایین بورسی ها در این معاملات بوده است.
سطح مشارکت بورسی ها در بازار اولیه منتهی به 16 شهریور ماه کاهش قابل توجهی داشته است.این در حالی است که نرخ سود برخی اوراق عرضه شده در بالاترین سطح تاریخ برگزاری این معاملات قرار داشته است. برخی تحلیل‌گران این اقدام بورسی‌ها را ناشی از انتظارات بد برجامی در موقعیت اخیر قلمداد می کنند.
در بررسی حجم مشارکت بانک ها و بورسی ها در تامین کسری بودجه دولت مشاهده می شود رشد نقطه ای خرید اوراق از سوی بورسی ها بیش از 500 درصد بوده است. در مقابل سطح خرید اوراق در پایان مرحله شانزدهم از سوی نهادهای مالی 8.5 درصد افت داشته که عمده دلیل آن وضع بدنقدینگی در بانک ها به شمار می آید.
در طی 15 مرحله حراج اوراق بدهی دولتی بورسی ها، 23 هزار و 170میلیارد تومان اوراق خریداری کرده اند. این رقم بیانگر سهم 63.5 درصدی نهادهای تامین سرمایه در خرید اوراق از دولت بوده و در مقابل این شاخص برای بانکی ها 36.5 درصد به ثبت رسیده است. بررسی ها حاکی از آن است حجم مشارکت بورسی ها در درآمدزایی دولت از طریق این بازار همچنان در مسیری فزاینده قرار دارد.
رکورد تاریخی نرخ سود اراد عرضه شده در بازار اولیه و عبور آن از مرز 22 درصد اتفاق مهمی در هفته های اخیر تلقی می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند این رشد در ادامه تایید دولت در راستای افزایش چراغ خاموش نرخ هدف بین بانکی در کشور بوده که طبعا مستلزم تغییر چیدمان کریدور در این شاخص خواهد شد.
بازار اولیه برای دومین هفته متوالی اوراق با نرخ سود بالاتر از 22 درصد را فروخته است. این عمل موجب شد تا حجم فروش اوراق دولتی از مرز 2 هزار میلیارد تومان فراتر رود و در سطح بالایی قرار بگیرد. بررسی های آماری نشان می دهد سطح بالای 22 درصد نرخ سود در بازار، اتفاقی کم سابقه بوده است.
در مجموع دوازده مرحله حراج اوراق بدهی دولتی تقریبا 27 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شده که سهم بورسی ها از این بازار حدودا 60 درصد بوده است. با این وجود روند معاملات نشان از مسیر کاهشی مشارکت مشتریان در بازار اولیه داشته است.
در هفته سوم مرداد ماه دو اتفاق مهم در حراج اوراق بدهی دولتی ثبت شد. در این بازار بانک ها بیشترین سهم خرید اوراق را در 1401 ثبت کرده و در مقابل مشارکت بورسی ها در بازار اولیه به کف خود در این بازه زمانی رسید. دو رویدادی که خبر از بده بستان پنهانی بانک ها با بورسی ها دارد.
در هشمین مرحله بازار اولیه، 2 هزار و 960 میلیارد تومان دیگر از اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده که نسبت به هفته قبل کاهشی 17 درصدی داشته است . با این حال تفکیک سهم مشتریان در این بازار نشان می دهد خرید بورسی ها دراین بازار 2 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که به مراتب بیشتر از بانک ها بوده است.