آخرین اخبار تاریخ سررسید اوراق بدهی دولتی

در مرحله دوم فروش اوراق بدهی دولتی بانک ها و نهاد های تامین سرمایه در حدود 3 هزار و 10 میلیارد تومان خریداری کردند.در این هفته خرید بانک ها رشدی 500 درصدی داشته که سهم بالای آن اوراق با سررسید کوتاه مدت تر بوده است. این در حالی است که برای بورسی ها نرخ سود اهمیت بیشتری داشته است.
بررسی ویژگی اوراق فروخته شده در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد نرخ سود بالا عامل مهمی در جذب مشتریان بانکی در این بازار بوده است. این در حالی است که تاریخ سررسید کوتاه مدت برای بورسی ها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
بررسی هفته نخست فروش اوراق بدهی دولتی در سال 1401 نشان از سه تفاوت عمده این معاملات در بازار های مختلف بوده است. نرخ سود موثر اوراق بدهی دولتی در این بازار برابر با 21.63 درصد بوده که از موقعیت مشابه خود در سال های گذشته بالاتر بوده است.
نخستین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1401 برگزار شد و طی آن دولت موفق شد 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. از این میزان 91.6 درصد سهم بورسی ها بوده و سهم بانک ها از این خرید تقریبا 8.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر نهادهای تامین سرمایه مشارکت بیشتری را در این بازار به ثبت رسانده اند.
نخستین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1401 اعلام شد. طبق اعلام بانک مرکزی در هفته اول خرداد اوراق به ارزش 10 هزار میلیارد تومان در معرض فروش قرار گرفته که بانک ها و نهادهای تامین سرمایه خریداران آن خواهند بود
در مرحله سی و پنجم حراج اوراق بدهی دولتی 250 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کمترین سطح خرید اوراق در یک ماه گذشته بوده است. نکته مهم در این هفته عدم مشارکت بانک ها برای سومین مرتبه در این مقطع زمانی است.
۱ ۲