آخرین اخبار تورم نقطه ای خوراکی

۰۱:۲۳
تورم استانها در ماه میانی پاییز نشان میدهد مناطق روستایی کشور افزایش قیمت بیشتری را در مقایسه با سایر مناطق تجربه کرده اند. در همین خصوص استان کهگیلویه و بویر احمد خطرناک ترین وضعیت را از لحاظ تورمی در میان سایر استان های کشور ثبت کرده است. همچنین شمای کلی تورم نشان می دهد مناطق مرزنشین تورم بالاتری را تجربه کرده اند.
بررسی قیمت خوراکی ها در اولین ماه پاییز نشان از 4 رویداد مهم داشته است. در مهم ترین آن ها مشاهده می شود تورم در برخی خوراکی های ضروری خانوار مانند برنج و گوشت مسیر فزاینده ای داشته و اکنون به بالاترین رکورد خود در یک سال اخیر رسیده است.
۱ ۲