آخرین اخبار رئیس کل بانک مرکزی

۰۳:۰۴
«خودروسازان فشل»؛ این صفتی بود که سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران برای صنعت خودروسازی کشور به کار برد.
۰۳:۴۰
رییس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی نسبت به قیمت دلار واکنش نشان داد و معامله‌ گران نسبت به این سخنان دو خوانش متفاوت داشتند.
۰۴:۳۷
امروز روزنامه‌های زیادی به دستور تعطیلی فراگیر در شهرهای قرمز و کل‌کل رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی پرداخته بودند
۳۱:۲۳
در هفته گذشته دلار کانال جدیدی را تجربه کرد و رئیس کل بانک مرکزی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به این نوسان جدید دلار واکنش نشان داد. محور اصلی این برنامه بررسی اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مرور بازار ارز و طلا در هفته ای که گذشت است.
۳۲:۱۳
در هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری روند بازار ارز را در تاریخ منتهی به 13 آبان بررسی کرده است، در این برنامه به بررسی این اظهارنظر و نگاهی به آمار یکسال گذشته در تاریخ منتهی به 13 آبان پرداخته می شود. همچنین در این برنامه با ابزار نمودارها و تکنیک های آماری به بازار ارز نگاه می شود و آینده این بازار پیش بینی می شود.
۱ ۲